logo logo logo
Navigations-Menü
   N e u e  B i l d e r    A k t u e l l e s  B i l d      O b j e k t e  a m  H i m m e l
30.8. M31 in Wien
25.8. Y-Cygni "ST.K" - in Wien
13.8. Perseiden 2016 - in Wien
11.7. Sterne im Schwan - in Wien
10.7. "CED 214" in Wien
8.7. "y-Cygni" u.a. - in Wien
2.7. "Snowglobe-Nebel" - in Wien
26.6. M14 sowie M10 in Wien
15.6. M12 sowie M5 in Wien
10.6. Komet Panstarrs C/2015 WZ
9.6. Komet Linear 252P in Wien
27.5. Komet Panstarrs C/2015 WZ
27.5. Komet Tempel 1/9P in Wien


Andromeda-Nebel in Wien

 

Venus, Abendhimmel / tief-SSW
Mars, Abendhimmel / tief-SSW
Saturn, Abendhimmel / tief-SSW
Mond: 25.Letztes Viertel, 1.9.Neumond

Kometen:  (Kometen Liste 1970-2016 hier)
Wolf-Harring./43P - (12m/Morgen ONO)
Kushida / 144P - (14m? / Morgen ONO)
TEMPEL 1 / 9P - (11,5m / Abend / SW)

September 2016 - ASC © 1999-2016
            SONNENFINSTERNIS 2017  comet list    

logo