logo logo logo
Navigations-Menü
   N e u e s    A k t u e l l e s  B i l d      O b j e k t e  a m  H i m m e l
9.7. Komet Neowise F3 in Wien
8.7. Komet Neowise F3 in Wien
7.7. Komet Neowise F3 in Wien
6.7. Komet Neowise F3 in Wien
5.7. Komet Neowise F3 in Wien
12.6. Komet Panstarrs in Wien
6.6. Mondfinsternis in Wien
2.6. Komet Swan F8 in Wien
29.5. Komet Swan F8 in Wien
27.5. Komet Swan F8 in Wien
21.5. Komet Swan F8 in Wien
23.5. Komet Swan F8 in Wien

Komet Neowise 2020 F3 in Wien, 6.7.2020 
 


Mars, Morgenhimmel / SO
Venus, Morgenhimmel / S / tief
Jupiter, Morgenhimmel / S / tief
Saturn, Morgenhimmel / SO / tief
Mond, 5. Vollmond, 13. Letztes Viertel

Kometen-Liste 1970 - 2020 hier
Komet Panstarrs C/2017 (
8,4m)
Komet Komet Neowise C/2020 F3: Aktuell
Komet Lemmon C/2019 U6: VORSCHAU

Juli 2020 - ASC © 1999-2020

logo

-