logo logo logo
Navigations-Menü
   N e u e s    A k t u e l l e s  B i l d      O b j e k t e  a m  H i m m e l
1.1. Silvester in Wien
25.12. Heinze C/2017 T1, in Wien
14.12. Asassn,C/2017 O1 in Wien
10.12. Sonnenhalo in Wien
8.12. Asassn,C/2017 O1 in Wien
7.12. Asassn,C/2017 O1 in Wien
23.11. Sonnenhalo in Wien
15.11. Asassn,C/2017 O1 in Wien
21.11. Sonnenhalo in Wien

Jupiter & Mars
zu den Hl. 3 Königen - 2018
 Mars, Morgenhimmel / OSO
Jupiter,
Morgenhimmel/OSO
Mond, 17. Neumond, 24. 1. Viertel

Kometen-Liste 1970- 2018 hier

AKTUELLE KOMETEN:
Heinze C/2017 T1 - (+10m / Nordhimmel)
Tsuchinshan (62P) - (+11,5m / Morgen/O)
Asassn 1 C/2017 O1
- (+11m / Nordhimmel)
Panstarrs C/2016 R2 - (+10m / Abend)

AAONJänner 2018- ASC © 1999-2018

logo

-